คลังเก็บป้ายกำกับ: วัดไป่เหลียน

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HKG13)

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับโชว์ม่านนํ้า 3 มิติ หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย พิเศษ1. อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง พิเศษ2. โชว์ม่านนํ้า 3 มิติ โชว์ใหม่สุดอลังการ พิเศษ3. กระเป๋าเป้ SAMSONITE

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, โปรโมชั่นทัวร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน (Finale Pro 3 City)

Finale Pro 3 City ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ .. ชมวิวอ่าววิววิคตอเรีย ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต พักเซินเจิ้น+จูไห่ / พิเศษ…เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ฮ่องกง, โปรโมชั่นทัวร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน (Pro Love Love)

Pro Love Love (ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน) – ฮ่องกง เที่ยวชมวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน – จูไห่ แวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล ชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า ชม THE VENETIAN MACAU RESORT ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง ***พิเศษ…เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, โปรโมชั่นทัวร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน (Pro Love Love)

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน พิเศษ…เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ฮ่องกง, โปรโมชั่นทัวร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 8999) 3 วัน BY CX

Finale Pro 3 City ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ .. ชมวิวอ่าววิววิคตอเรีย ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต พักเซินเจิ้น+จูไห่ พิเศษ…เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ฮ่องกง, โปรโมชั่นทัวร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY KQ

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ .. ชมวิวอ่าววิววิคตอเรีย ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต พักจูไห่+เซินเจิ้น พิเศษ…เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ฮ่องกง, โปรโมชั่นทัวร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY HX

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ .. ชมวิวอ่าววิววิคตอเรีย ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต พักจูไห่+เซินเจิ้น พิเศษ…เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ฮ่องกง, โปรโมชั่นทัวร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY EK

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ .. ชมวิวอ่าววิววิคตอเรีย ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต พักเซินเจิ้น+จูไห่ 9,999.- พิเศษ…เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ฮ่องกง, โปรโมชั่นทัวร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

Pro Froonk Frink ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Hkg-Zhu-Szx)

ฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน พิเศษ…เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง พักเซินเจิ้น+จูไห่ บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก / นั่งรถโค้ชข้ามด่านเซินเจิ้น

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ฮ่องกง | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink)

ฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน พิเศษ…เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง พักเซินเจิ้น+จูไห่ บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก / นั่งรถโค้ชข้ามด่านเซินเจิ้น

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ฮ่องกง | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น