คลังเก็บหมวดหมู่: วัดมาเก๊า

วัดมาเก๊า

วัดลินฟง

วัดลินฟง (Lin Fong Temple) มาเก๊า ตั้งอยู่ใกล้กับด่านกงเป่ย วัดลินฟงแห่งนี้เป็นวัดในลัทธิเต๋าแห่งเดียวในมาเก๊าที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เคยเป็นที่พำนักของขุนนางจีน หลิน ซี ซู เมื่อครั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนองค์จักรพรรดิจีน เพื่อเข้ามาทำการกวาดล้างการค้าฝิ่น ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล เมื่อปี คริสตศักราช 830 พื้นที่ส่วนหนึ่งของวัด จัดให้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หลิน ซี ซู เพื่อบอกเล่าถึงการปฏิบัติกวาดล้างในครั้งนั้น จนก่อให้เกิดสงครามฝิ่นครั้งแรก

โพสท์ใน วัดมาเก๊า, สถานที่ท่องเที่ยวมาเก๊า | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

วัดอาม่า มาเก๊า

วัดอาม่า มาเก๊า วัดอาม่า คือ ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวมาเก๊า ที่นี่ประกอบไปด้วย ประตูทางเข้า, ซุ้มประตูแห่งการรำลึก, หอสวดมนต์, หอแห่งความเมตตา, หอเจ้าแม่กวนอิม และ ศาลาเซิ้งเจ้าชานหลิง ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ทำให้วัดอาม่าซึ่งก่อร่างมาก่อนที่ประเทศมาเก๊าจะถือกำเนิดขึ้น วัดอาม่า มาเก๊า ถือได้ว่าเป็นตัวแทนซึ่งน่ายกย่องในการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมจีนที่หล่อหลอมอยู่ในศรัทธาแห่งลัทธิเต๋า ขงจื้อ พุทธศาสนา และความเชื่อในเทพเจ้า

โพสท์ใน มรดกโลกมาเก๊า, วัดมาเก๊า, สถานที่ท่องเที่ยวมาเก๊า | ไม่ให้ใส่ความเห็น