เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง มาเก๊า

เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง มาเก๊า

เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง มาเก๊า

เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง มาเก๊า ตั้งอยู่ริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัว ภายในฐานของรูปปั้น มีพิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการสร้างเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองนี้ขึ้นมา

เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองเวลาช่วงยามเย็นสะท้อนกับแสงแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามช่างเป็นภาพที่งดงามมากตระการตามาก เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่มีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อที่ว่าคนรุ่นหลังเห็นแล้วจะได้ระลึกถึงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โปรตุเกสมอบให้กับมาเก๊า

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สถานที่ท่องเที่ยว อื่นๆ, สถานที่ท่องเที่ยวมาเก๊า และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร