วัดอาม่า มาเก๊า

วัดอาม่า มาเก๊า วัดอาม่า คือ ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวมาเก๊า ที่นี่ประกอบไปด้วย ประตูทางเข้า, ซุ้มประตูแห่งการรำลึก, หอสวดมนต์, หอแห่งความเมตตา, หอเจ้าแม่กวนอิม และ ศาลาเซิ้งเจ้าชานหลิง ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ทำให้วัดอาม่าซึ่งก่อร่างมาก่อนที่ประเทศมาเก๊าจะถือกำเนิดขึ้น วัดอาม่า มาเก๊า ถือได้ว่าเป็นตัวแทนซึ่งน่ายกย่องในการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมจีนที่หล่อหลอมอยู่ในศรัทธาแห่งลัทธิเต๋า ขงจื้อ พุทธศาสนา และความเชื่อในเทพเจ้า

ข้อความนี้ถูกเขียนใน มรดกโลกมาเก๊า, วัดมาเก๊า, สถานที่ท่องเที่ยวมาเก๊า คั่นหน้า ลิงก์ถาวร