วัดลินฟง

วัดลินฟง (Lin Fong Temple) มาเก๊า ตั้งอยู่ใกล้กับด่านกงเป่ย วัดลินฟงแห่งนี้เป็นวัดในลัทธิเต๋าแห่งเดียวในมาเก๊าที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เคยเป็นที่พำนักของขุนนางจีน หลิน ซี ซู เมื่อครั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนองค์จักรพรรดิจีน เพื่อเข้ามาทำการกวาดล้างการค้าฝิ่น ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล เมื่อปี คริสตศักราช 830 พื้นที่ส่วนหนึ่งของวัด จัดให้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หลิน ซี ซู เพื่อบอกเล่าถึงการปฏิบัติกวาดล้างในครั้งนั้น จนก่อให้เกิดสงครามฝิ่นครั้งแรก

เรื่องนี้ถูกเขียนใน วัดมาเก๊า, สถานที่ท่องเที่ยวมาเก๊า และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร