พระราชวังหยวนหมิง

พระราชวังหยวนหมิง ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง อยู่ที่ใจกลางของ “ภูเขาชิลิน” ในเมือง “จูไห่” สร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ที่ตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยเขาที่เขียวชะอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตร.กม. มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในพระราชวังหยวนหมิงสร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตร.ม. มีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ กว่าร้อยชิ้น เช่น เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง  ประตูต้ากง ตำหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว สิ่งที่ทำให้ สวนหยวนหมิงหยวน มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือ มีการเพิ่มเติม และ ตกแต่งสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน “สวนหยวนหมิง” จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนแห่งนี้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ คริสตศักราช 1997 เป็นต้นมา พร้อมชมการแสดงชุดต่างๆ ได้แก่ พระราชพิธีปราบดาภิเษก เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน และการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้

เรื่องนี้ถูกเขียนใน พิพิธภัณฑ์มาเก๊า, สถานที่ท่องเที่ยวมาเก๊า และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร